Wie houdt zich staande?

/
We hebben in onze taal soms aparte uitdrukkingen zoals bijvoorbeeld…