Leveringsvoorwaarden en privacy Riveaux

Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s.

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

Ik: Ron Janssen en zijn bedrijf Riveaux., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71407782, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met mij.

Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

Ik doe een aanbod via een gerichte offerte aan jou.

De aanbiedingsprijs is altijd in euro’s en altijd exclusief btw tenzij anders vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Op mijn offerte zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Wanneer ik andere zaken met je overeenkomt, zal ik deze in de offerte vermelden. Deze afspraken gaan voor de afspraken die je in deze leveringsvoorwaarden leest.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met mijn offerte.

Je gaat akkoord met mijn offerte als je deze ondertekent en deze terugstuurt.

Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.

De overeenkomst wordt uitgevoerd door mij, of een collega en soms door iemand van een derde partij. Dit zal ik altijd communiceren.

Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die ik van jou ontvang – in welke vorm dan ook – zal ik niet delen met derde partijen tenzij ik toestemming krijg van jou.

Alle informatie die ik jou aanbied in de vorm van aanpak, werkwijze, materiaal of ontvangen rapportages in welke vorm dan ook, deel jij niet met derden. Ofwel dit is vertrouwelijk.

Programma

Mijn programma stem ik af op de informatie die ik van jou heb ontvangen.

Uitvoering

Om de overeenkomst uit te voeren, zal jij verantwoordelijk zijn om de volgende zaken te regelen, te weten:

Jij zorgt dat jij of jouw mensen beschikbaar zijn voor mijn programma’s op de afgesproken data en tijdstippen.

Jij zorgt voor geschikte trainingsruimtes.

Jij zorgt dat iedere deelnemer een werkende computer heeft.

Vergoeding en betaling

Betaling zoals afgesproken in mijn offerte moet gedaan zijn voordat het programma start.

Ik stuur je een digitale factuur.

We spreken af dat je de factuur binnen 14 dagen betaalt.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.

Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.

Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Nederlands recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Wanneer ik een geschil met je heb en we kunnen dit niet onderling oplossen dan zal de rechter hierover uitspraak doen.

De gekozen rechtbank is die van Roermond.

Privacyverklaring

Ik verwerk en beveilig je persoonsgegevens zorgvuldig, want dat vind ik belangrijk. Bij de verwerking hou ik me aan de eisen die de Europese privacywetgeving (AVG – Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring
 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan om dit goed te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van mijn dienst laat je bepaalde gegevens bij me achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat je ze aan mij verstrekt om te verwerken.

Ik gebruik deze gegevens voor de doelen die ik noem in deze privacyverklaring:

 • Naam, Adres, Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kan ik je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Ik kan je, naast de informatie op mijn website, op de hoogte brengen van mijn nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media
 • via beveiligde digitale post

Als je een contactformulier op de website invult, of me een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je me toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of me een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je me toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Ik publiceer je klantgegevens niet. Tenzij je me hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Tenzij je me hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je deze websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ik raad je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met me opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het mij dan alsjeblieft weten door te mailen naar: ronjanssen@riveaux.nl

Bedrijfsgegevens

Riveaux – De Sondert 37 – 5975 WB SEVENUM
KvK 71407782